Skrzynka pytań 2019r.

  

Co to jest (kto) Archikonfraternia Literacka? Czemu służy?

 

Odsyłam do przeczytania sprawozdania z działalności Archikonfraterni Literackiej naszej parafii za rok 2018/ 2019, które zostało wydrukowane w obecnym Dzwonku Janowskim.

 

Jako uzupełnienie!

Konfraternia Literacka została założona jako bractwo kościelne w roku 1507 przy nieistniejącym już kościele św. Jerzego. W roku 1673 papież Klemens X nadał jej tytuł i przywileje arcybractwa. Najstarszy znany statut archikonfraternia otrzymała od króla Jana II Sobieskiego. Od roku 1669 bractwo nieprzerwanie funkcjonowała przy bazylice archikatedralnej św. Jana w Warszawie, gdzie otrzymało do dyspozycji kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, zwaną „Kaplica Literacką”.

Działalność Archikonfraterni w ciągu pięciu wieków przekraczała zakres aktywności innych bractw kościelnych. Braciom stawiano warunek umiejętności czytania i pisania, co przyczyniało się do rozwoju oświaty. W XVI w. poprzednicy prowadzili szkołę elementarną przy kościele ojców paulinów, zaś w wieku XVII św. Klemens Maria Hofbauer, konfrater, założył szkołę dla biednych dzieci różnych narodowości i wyznań oraz szkołę dla dziewcząt i chłopców. Po tzw. Rzezi Pragi zorganizował opiekę dla ponad stu sierot, zapewniając im byt i edukację. W XIX stuleciu bractwo rozwinęło działalność filantropijną, a członkowie Archikonfraterni zaczęli zajmować znaczące stanowiska umożliwiające poszerzenie pomocy społecznej i charytatywnej.

Po II wojnie światowej, Archikonfraternia utraciła osobowość prawną i nie mogła kontynuować działalności. Przetrwała jako instytucja dzięki opiece kard. Stefana Wyszyńskiego. Bracia spotykali się nadal. Osobowość prawną została odzyskana dopiero w 1994 roku.

W okresie stanu wojennego dwudziestu braci udzielało się w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Prowadzili punkt charytatywny, z którego pomocy skorzystało ponad pięć tysięcy potrzebujących. Prowadzili także stały cykl odczytów z udziałem najwybitniejszych historyków, socjologów i ekonomistów, znanych w Polsce i za granicą. Wielkim powodzeniem cieszyły się także wystawy niepodległościowe w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Wydawali Zeszyty Studium Społecznej Nauki Kościoła. Organizowali sesje naukowe. Wtedy powstały domy Archikonfraterni w Bydgoszczy i Mysłowicach.

Obecnie do Archikonfraterni nalezą bracia, od zawsze biorący udział w życiu społecznym.

W roku 2007 Archikonfraternia obchodziła jubileusz pięćsetlecia. Jako wskazówkę dla dalszej działalności przyjęli dewizę SENTIRE CUM ECCLESIA (CZUĆ Z KOŚCIOŁEM). Temu służy bieżąca działalność, zwłaszcza kształtowanie postaw, pogłębianie wiedzy religijnej, rekolekcje i praca charytatywna. W październiku 2009 roku delegacja Archikonfraterni Literackiej udała się z pielgrzymką do Rzymu, gdzie uczestniczyła w podniosłym akcie kanonizacji abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, metropolity warszawskiego, ich protektora.

Ks. Proboszcz.

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7
Telefon Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailarchidiecezja.katowice.pl
Jesteś tutaj: Home Newsy Skrzynka pytań 2019r.