Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie powstał w latach siedemdziesiątych z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Rozwija się w Kościele w Polsce, a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się także poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech. Jest ruchem formacyjnym, który za cel stawia sobie ukształtowanie wierzących ludzi na aktywnych chrześcijan. Podstawowa formacja obejmuje trzyletni cykl spotkań rocznych oraz 15-dniowe rekolekcje wakacyjne, oparte na tajemnicach Różańca, prowadzone metodą przeżyciową.

Charakterystyczne hasła odnajdywane na drodze oazowej, to Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota i Nowa Kultura. Odnowienie człowieka, a przez to także wspólnoty Kościoła, dokonuje się przez coraz głębsze wchodzenie w relację z Chrystusem i realizację właściwej Ruchowi duchowości. Cechy tejże duchowości oddają tzw. Drogowskazy Nowego Człowieka.

oazaZnakiem ruchu są dwa grecko-biblijne słowa: (FOS - Światło) i (ZOE - Życie), splecione ze sobą nierozdzielnie literą omega i tworzące krzyż. Znak ten wyraża ideał chrześcijańskiej dojrzałości, polegającej na urzeczywistnianiu siebie według myśli Bożej, na stawaniu się nowym człowiekiem, w którym istnieje jedność między poznaniem (światłem) a egzystencją (życiem). Do tej jedności w człowieku może doprowadzić tylko Duch Święty, a dokonuje się to za cenę krzyża Chrystusowego.

Poprzez odpowiednią formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan oraz służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Jest rok 1951. Ks. Blachnicki - po pierwszym roku pracy duszpasterskiej w parafii św. Magdaleny w Tychach - zostaje poproszony przez Wydział Duszpasterski Kurii Katowickiej o przeprowadzenie rekolekcji zamkniętych dla ministrantów.

Z właściwą sobie dozą realizmu, wiedząc, że nie jest możliwe utrzymanie 132 nastolatków w 4 - dniowym skupieniu w celu "refleksji nad stanem własnej duszy" - do treści religijnych o tym, co znaczy być "dzieckiem Bożym", dołącza praktyczne zajęcia liturgiczne, elementy przeżyciowe i zabawę. Podobne rekolekcje, tym razem z grupą 202 ministrantów, przeprowadza w roku następnym.

Te dwa doświadczenia oraz systematyczna praca z ministrantami w ciągu roku pokazują, że dla dobrego przeżycia rekolekcji konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian. Poza treściami intelektualnymi muszą być też elementy przeżyciowe, aby Dobra Nowina mogła dotrzeć do całego człowieka, a nie tylko do jego głowy.
Zakłada to więc osobisty kontakt z uczestnikami , więc ich liczba nie może być duża. Powinni też być podzieleni na małe grupy, nad którymi czuwa starszy od nich kolega. Rekolekcje takie też powinny być dłuższe.

Pierwsze rekolekcje zgodne z tymi założeniami ks. Blachnicki przeprowadził w 1954 w Bibieli. Oparte one były na 15 tajemnicach Różańca Świętego, a grupa liczyła 50 osób pochodzących z jednej parafii. Ich wyjazd na rekolekcje został poprzedzony całorocznym przygotowaniem. Rekolekcje te wywarły ogromny wpływ na uczestniczących w nich chłopców.
Stały się też początkiem nowej metody rekolekcyjnej, zwanej rekolekcjami oazowymi, w której dziś uczestniczą nie tylko ministranci, ale wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, kapłani, osoby samotne.

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7a
Telefon Telefon dyżurny: 601 142 880
Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailkatowicka.pl
Jesteś tutaj: Home Ruch Światło-Życie