Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać"
. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św.
Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

sluzbaNasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Dla nas bycie w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii składa się z 23 ministrantów. Podzieleni są oni na trzy grupy wiekowe, co odznacza się odpowiednim strojem. Najmłodsza grupa to chłopcy ze szkoły podstawowej. To ci, którzy w czasie liturgii ubierają się w stroje zgodnie z kolorem liturgicznym dnia.

Ministranci z gimnazjum to grupa starsza odznaczająca się tym, że oprócz białej komży nosi w czasie celebracji czarne sutanki.

Najstarszą grupę stanowią ministranci ze szkół średnich. Oni ubierają się w białe alby.

Nad wspomnianymi grupami ministranckimi pieczę sprawują animatorzy. To ministranci, którzy ten stopień otrzymują po rocznym kurcie animatorskim organizowanym przez katowicką archidiecezję. Rozpoznać ich można po pasach w kolorach liturgicznych, które zakładają na białe alby.


Służba ołtarza zbiera się na zbiórce
w każdą sobotę miesiąca. O godzinie 9.00

spotkanie prowadzi ksiądz Opiekun.

ministrantWtedy też omawia się spawy liturgiczne, terminy służb, nieobecności oraz kwestie asyst związanych ze zbliżającymi się wydarzeniami w kościele. Po tej zbiórce animatorzy prowadzą w grupach wiekowych spotkania formacyjne.

Każdy ministrant zobowiązuje się do służby na dwóch Mszach świętych w tygodniu oraz jednej w niedzielne. Za służby otrzymują określoną ilość punktów. Pod koniec miesiąca zliczane są one przez najstarszego animatora i wpisywane na tablicę punktacyjną. Tablica ta wraz z innymi ogłoszeniami i miesięczną klasyfikacją znajduje się w ministranckiej zakrystii.

Należy dodać, że ministranci z Janowa Miejskiego, w każdych dekanalnych rozgrywkach piłki nożnej zajmują czołowe miejsca.

Patronem służby ołtarza jest święty Tarsycjusz.

Co roku ministranci wraz z rodzicami zbierają się na Mszy świętej odprawianej w ich intencji a następnie świętują we wspólnocie przy stole. To spotkanie jest okazją, aby ksiądz Opiekun mógł podziękować ministrantom za ofiarną służbę a ich rodzicom za pomoc w duszpasterskiej pracy, świadectwo wiary i zaangażowanie w życie swoje parafii.

ks. Tomasz Żołna

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7a
Telefon Telefon dyżurny: 601 142 880
Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailkatowicka.pl
Jesteś tutaj: Home WSPÓLNOTY PARAFIALNE Ministranci i Lektorzy